Parkvägen 8 och Parkvägen 14

Följande tjänstemän från Lidingö stad har medverkat i projektgruppen som tagit fram detaljplanen:

Ida Aronsson, planarkitekt, Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Alexander Celebioglu, arkitekt, Sweco

Per Dunberg, plan- och bygglovschef, Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Gudrun Bohlin, antikvarie och plansamordnare, Miljö- och stadsbyggnadskontoret